Vælg en side

Habitushuset Drachmannsvej

Antal pladser

6

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

Bevillingsgrundlag

HabitusHuset Drachmannsvej er godkendt til bo- og dagtilbud jf §§ 66, 107/108 og 104, samt STU

Visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HABITUSHUSET DRACHMANNSVEJ 

HabitusHuset Drachmannsvej ligger placeret i Hornbæk by blot få hundrede meter fra Hornbæk strand og havn. I nærområdet finder man ligeledes Hornbæk station, hyggelige caféer og gode indkøbsmuligheder. I 2018 afsluttede HabitusHuset Drachmannsvej en omfattende renovering, da bygningen tidligere har huset en børnehave. Nu består botilbuddet af 6 individuelle lejligheder og hjemlige fællesarealer.

Til huset hører der en hyggelig have samt en møbleret terrasse, hvor der både er en bålplads med tilhørende overdækket skur med siddepladser, en trampolin og en legeplads at finde.

I haven holder der ligeledes tre høns til, til stor glæde for botilbuddets beboere, da hønsene er med til at skabe et roligt miljø. Til dagligt gøres der flittigt brug af de fine udendørsarealer samt fællesarealerne inde i huset.

Disse fællesarealer bruges blandt andet til at afholde beboermøder i, hvor alle beboere kan deltage, hvis de har lyst. Møderne er med til at skabe en stærk fællesskabsfølelse, som i høj grad præger HabitusHuset Drachmannsvej og hverdagen på botilbuddet.

Alle beboere kan biddrage til fællesskabet med de kompetencer og det overskud, de besidder, og indenfor de rammer som de føler sig trygge ved. Der gøres på denne måde meget ud af, at der eksisterer et aktivt fællesskab, som alle beboere kan tage del i. I HabitusHuset Drachmannsvej er det vigtigt, at alle beboerne har individuelle muligheder for at til- og fravælge, hvilke fællesskaber den enkelte beboer ønsker og kan deltage i.

Ydelsesbeskrivelser:

Ydelsesbeskrivelse §66

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

PÆDAGOGISKE METODER OG INDIVIDUELLE BEHOV 

I alle HabitusHusene er der stort fokus på den enkeltes behov. Det fokus er der selvfølgelig også i HabitusHuset Drachmannsvej. Alle mennesker er unikke individer, og derfor har vi også alle forskellige behov, lyster og interesser, der skal værnes om. Derfor gøres der også brug af forskellige pædagogiske metoder og arbejdsvinkler, så man sikrer, at hver eneste dag på botilbuddet er individuelt tilpasset til den enkelte beboer. Dette gøres med henblik på at sørge for, at hver dag bliver en god dag, hvor positive oplevelser præger beboernes hverdag.

Hovedfokus i HabitusHuset Drachmannsvej er at minimere den problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten. Udover individuelle aktivitetsplaner lægges der også aktivitetsplaner for fællesskabet. Disse aktivitetsplaner fastlægges blandt andet til beboermøderne, hvor alle beboere kan komme med forslag til aktivitetsplanen. Det kan omfatte alt fra temaaftener til bingoaftener og fødselsdage. I HabitusHuset Drachmannsvej er det ekstremt vigtigt, at hver beboer har en stemme og har indflydelse, så de selv kan være med til at præge aktivitetsplanerne. Sådan sikrer vi, at der er aktiviteter på programmet, som alle borgere har lyst til at deltage i.

At føle sig som en del af noget større og som en del af et stærkt fællesskab kan være med til at berige ens liv. Det er vigtigt, at beboerne hver dag kan gå i seng med en følelse af, at de gjort en forskel for og i fællesskabet og i deres eget liv. Der er ligeledes stor fokus på, at alt fra individuelle mindre til fælles større succeser fejres og anerkendes i fællesskabet.

Få en interaktiv rundvisning i HabitusHuset Drachmannsvej

PERSONALET PÅ DRACHMANNSVEJ 

På Drachmannsvej er personalets vigtigste opgave at minimere problemskabende adfærd og maksimere livskvalitet. Vejen dertil kan se forskellig ud fra borger til borger, og det essentielle er, at det er borgerens behov, der er i centrum. 

Personalet arbejder med en særlig anerkendende pædagogisk tilgang kaldet ’De Tre P’er’: Professionel, privat og personlig.

At opretholde en professionalisme i forhold til at håndtere og omgås mennesker, der lever med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, er helt essentielt, når man arbejder med faglig omsorg. Det er ligeledes vigtigt, at beboerne føler, at personalet gør en indsats i forhold til at danne relationer til dem, hvor de ansatte giver noget af sig selv i processen. Når de ansatte giver noget af dem selv, mærker beboerne det, hvilket ofte har en positiv indvirkning på samspillet med fagperson og beboer, da det signalerer en vis dybde og autenticitet. Netop denne autenticitet er vigtigt i mødet med beboere – men også i mødet med de pårørende. Det er nemlig en ekstrem høj prioritet i HabitusHuset Drachmannsvej at have et velfungerede og godt pårørendesamarbejde. Det skal være en tryg og god oplevelse at have en af sine nærmeste boende på et af vores botilbud. Vi ønsker nemlig altid, at pårørende til beboere i HabitusHuset Drachmannsvej skal sidde med følelsen af, at dem de elsker, er i det bedste og mest kompetente hænder.