Habitushuset Drachmannsvej

Antal pladser

6
Godkendt jf. §§ 104,  107 og 108

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HABITUSHUSET DRACHMANNSVEJ 

HabitusHuset Drachmannsvej ligger i Hornbæk by blot få hundrede meter fra Hornbæk strand og havn. I nærområdet finder man Hornbæk station, hyggelige caféer og gode indkøbsmuligheder.  Botilbuddet består af 6 individuelle lejligheder og fællesarealer.

Til huset hører der en hyggelig have samt en møbleret terrasse, hvor der både er en bålplads med tilhørende overdækket skur med siddepladser, en trampolin og en legeplads at finde.

I haven er der ligeledes tre høns til stor glæde for botilbuddets beboere, da hønsene er med til at skabe et roligt miljø. 

Fællesarealerne bruges blandt andet til at afholde beboermøder, hvor alle beboere kan deltage, hvis de har lyst. Møderne er med til at skabe en stærk fællesskabsfølelse, som i høj grad præger HabitusHuset Drachmannsvej og hverdagen på botilbuddet.

Alle beboere kan bidrage til fællesskabet med de kompetencer og det overskud, de besidder, og indenfor de rammer, som de føler sig trygge ved. I HabitusHuset Drachmannsvej gøres der meget ud af, at der eksisterer et aktivt fællesskab, som alle beboere kan tage del i, hvis de har lyst.

Ydelsesbeskrivelser:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

PÆDAGOGISKE METODER OG INDIVIDUELLE BEHOV 

I alle HabitusHusene er der stort fokus på den enkeltes behov. Det fokus er der selvfølgelig også i HabitusHuset Drachmannsvej. Alle mennesker er unikke individer, og derfor har vi også alle forskellige behov, lyster og interesser, der skal værnes om. Derfor gøres der også brug af forskellige pædagogiske metoder og arbejdsvinkler, så man sikrer, at hver eneste dag på botilbuddet er individuelt tilpasset til den enkelte beboer. Dette gøres med henblik på at sørge for, at hver dag bliver en god dag, hvor positive oplevelser præger beboernes hverdag.

Hovedfokus i HabitusHuset Drachmannsvej er at minimere frustration og maksimere livskvaliteten. Udover individuelle aktivitetsplaner lægges der også aktivitetsplaner for fællesskabet. Disse aktivitetsplaner fastlægges blandt andet til beboermøderne, hvor alle beboere kan komme med forslag til aktivitetsplanen. Det kan omfatte alt fra temaaftener til bingoaftener og fødselsdage. I HabitusHuset Drachmannsvej er det ekstremt vigtigt, at hver beboer har en stemme og har indflydelse, så de selv kan være med til at præge aktivitetsplanerne. Sådan sikrer vi, at der er aktiviteter på programmet, som alle borgere har lyst til at deltage i.

Der er ligeledes stor fokus på, at alt fra individuelle mindre til fælles større succeser fejres og anerkendes i fællesskabet.

PERSONALET PÅ DRACHMANNSVEJ 

På Drachmannsvej er personalets vigtigste opgave at minimere frustration og maksimere livskvalitet. Vejen dertil kan se forskellig ud fra borger til borger, og det essentielle er, at det er borgerens behov, der er i centrum.

Personalet arbejder med en særlig anerkendende pædagogisk tilgang kaldet ’De Tre P’er’: Professionel, privat og personlig.

At opretholde en professionalisme i forhold til at omgås mennesker med særlige behov er helt essentielt, når man arbejder med faglig omsorg. Det er ligeledes vigtigt, at beboerne føler, at personalet gør en indsats i forhold til at danne relationer til dem, hvor de ansatte giver noget af sig selv i processen.

Vi arbejder altid for at øge individets livsduelighed ved at træne dagligdagsgøremål – altid med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, ønsker og kompetencer. Alt fremskridt er godt, og vi holder fast i, at selv de mindste dagligdagssejre er vigtige.

For at sikre at alle beboere i HabitusHusene bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. På den måde sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast. Du kan læse mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.

Dertil er det høj prioritet i HabitusHuset Drachmannsvej at have et velfungerede og godt pårørendesamarbejde. 

Læs mere om pårørendesamarbejdet:

fra ledelses vinkel

og fra medarbejdernes vinkel